Zestaw VSM

Rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. wsparcie lean Nadrzędnym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i używanych surowców. Skorzystanie z technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które działania są niepotrzebne dla firmy.