Zakażenie grzybicze jest chorobą powodującą zażenowanie. Dotyka jednak znacznego odsetka ludzkości. Dlatego też istotne znaczenie ma edukacja o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej diagnozowania oraz Read More